Workshop.jpg

Behovsbaserad Workshop

Att samla styrelsen, ledningsgruppen eller projektgruppen i en kort gemensam sittning med en tydlig processledare kan göra underverk för att ta steg framåt i utvecklingen eller för att lösa upp knutar. Vi har länge arbetat med just workshops som ett verktyg för hjälpa företag att hitta lösningar på sina utmaningar.

Fokuset för workshopen anpassas direkt efter era behov - oavsett om det gäller verksamhetsutveckling, planering eller problemlösning. Är det en Ledningsgruppsworkshop, Analysworkshop, Säljworkshop, NÖHRA-workshop, en workshop om Internkommunikation eller Möteskulturen som bäst beskriver era behov? Eller varför inte anordna en E-mail-workshop för att en gång för alla ta tag i mail-kulturen i organisationen, ett inte helt sällan tabubelagt irritationsmoment för många företag.

Eftersom workshop är så anpassade efter era behov så kan de struktureras som två, tre, sex eller tio-timmarspaket. En, tre eller fem olika sessioner, beroende på vad situationen kräver.
Ladda ner vår folder om våra Workshopar här eller hör av dig så berättar vi mer.

Målgrupp:

Styrelser, Ledningsgrupper, Försäljningsteam, Projektgrupper osv.

INNEFATTAR inriktningar SOM:

Ledningsgruppsfrågor,
Analysarbete,
Försäljning,
Utveckling eller förflyttning,
Internkommunikation
Mötes-/företagskulturen

Klicka här för att kontakta oss och stämma av vilka moment och insatser som bäst skulle möta er i er situation.