Vårt utbud av träningsprogram

Träning handlar om att du ska få den coachning som just du är i behov av. Därför erbjuder vi flera olika typer av coachning. Många av dessa är kopplade till olika analysverktyg för att ge en tydlig bild av nuläget och bidra med en djupare grund för samtalen. Ledarskap utvecklas löpande, på daglig basis, inte på en dag. Insikten kan komma på en dag eller en bråkdels sekund, men att implementera den och utveckla den i ditt dagliga arbete gör du över tid. Genom våra program eller någon av våra konkreta workshops så får du få ny insikt om dig själv och klarhet att leda dig själv och andra.

Vi har coachat över 1000 ledare. Vi kan Chefsutveckling och Coachning.

 
iStock-685797114.jpg

Ledarskapets Dimensioner 2.0

Ett av Sveriges mest strukturerade coachningsprogram inom ledarskap med över 5000 nöjda chefer och ledare som gått programmet i version 1.0. Nu släpps version 2.0. Dags att träna dina ledarskapsmuskler?

Workshop.jpg

Behovsbaserad Workshop

Fokuset för workshopen anpassas direkt efter era behov - oavsett om det gäller verksamhetsutveckling, planering, teambuilding eller problemlösning. Efter ett par timmars workshop med en rutinerad moderator har ni med er nya insikter och verktyg att möta era utmaningar.

Foretagscoachning.jpg

Företagscoachning

Det är lätt att få tunnelseende i allt som behöver göras i verksamheten och fastna i det dagliga arbetet. Att anlita en coach för en specifik utmaning är ett mycket kostnadseffektivt sätt att få nya ögon på situationen.

foretagscoach_team.jpg

Teamträning

Klargör roller och hitta styrkor hos alla i ert team. Våra utbildningar med inriktning på team erbjuder utveckling för både grupp och individ på en mängd olika områden.

Personlig_effektivitet.jpg

Personlig effektivitet

Arbeta smartare - öka din genomslagskraft. Lösningen är inte alltid att ta sig i kragen och arbeta hårdare. Ibland behöver man se över metodiken och göra konkreta förändringar i arbetet för att kunna bli effektivare.

stresshantering.jpg

Positiv stresshantering

Praktisk utvärdering och hantering av stress. Är den stress du upplever skadlig och i så fall, hur kan du hantera den? En enkel definition av stress är personens egen bedömning av förhållandet mellan krav och resurser. Stress = Krav > Resurser

helloquence-61189-unsplash.jpg

Projekthantering med genomslagskraft

Låt dig inspireras inom 12 olika områden för att öka din effektivitet som projektledare. Var ligger dina styrkor och hur kan du bäst stärka de övriga?

Foretagscoach_Kommunikation_M.jpg

Kommunikationsträning

Din organisation är unik och era behov specifika. Vi skräddarsyr utbildningen så att den passar era behov. Det kan handla om en intern utbildning under en halv dag eller ett längre upplägg. Det kan gälla dina generella färdigheter eller personlig träning inför ett specifikt uppdrag.

 
Workshop.jpg

Behovsbaserad Workshop

Att samla styrelsen, ledningsgruppen eller projektgruppen i en kort gemensam sittning med en tydlig processledare kan göra underverk för att ta steg framåt i utvecklingen eller för att lösa upp knutar. Vi har länge arbetat med just workshops som ett verktyg för hjälpa företag att hitta lösningar på sina utmaningar.

Fokuset för workshopen anpassas direkt efter era behov - oavsett om det gäller verksamhetsutveckling, planering eller problemlösning. Är det en Ledningsgruppsworkshop, Analysworkshop, Säljworkshop, NÖHRA-workshop, en workshop om Internkommunikation eller Möteskulturen som bäst beskriver era behov? Eller varför inte anordna en E-mail-workshop för att en gång för alla ta tag i mail-kulturen i organisationen, ett inte helt sällan tabubelagt irritationsmoment för många företag.

Eftersom workshop är så anpassade efter era behov så kan de struktureras som två, tre, sex eller tio-timmarspaket. En, tre eller fem olika sessioner, beroende på vad situationen kräver.
Hör av dig så berättar vi mer.

Målgrupp:

Styrelser, Ledningsgrupper, Försäljningsteam, Projektgrupper osv.

INNEFATTAR inriktningar SOM:

Ledningsgruppsfrågor,
Analysarbete,
Försäljning,
Utveckling eller förflyttning,
Internkommunikation
Mötes-/företagskulturen

Klicka här för att kontakta oss och stämma av vilka moment och insatser som bäst skulle möta er i er situation.

iStock-943963064.jpg

Företagscoachning

Det är lätt att få tunnelseende i allt som behöver göras i det egna bolaget och inte helt sällan upplever man att man det kärvar eller att man kör fast. Att anlita en coach för en specifik utmaning är ett mycket kostnadseffektivt sätt att få nya ögon på situationen.
Företagscoachning ligger, som namnet anger, i vårt DNA och vi låter gärna våra kompetenser och mångåriga erfarenhet komma er till del.
Kontakta oss gärna via länken nedan för att se hur vi kan hjälpa er vidare.


Målgrupp:
Till exempel Styrelser, Ledningsgrupper, HR-avdelningar, Entreprenörer och Egenföretagare.

Kan beröra frågeställningar som

VD-rollens utformning

Styrelsefrågor

Affärs- och Verksamhetsutveckling

Företagskompassen
Vi går över verksamheten genom ett workshopformat eller utifrån DISC, beroende på era behov.

Personalhandbok etc.

Kommunikation_M.jpg

Kommunikationsträning

I Sverige har vi ofta antagandets och rädslans kultur som gör att vår kommunikation blir otydlig. Vi behöver se över våra spelregler, fundament och förväntningar. 

”De senaste medarbetarundersökningarna visar att man vill se tydligare chefer.”


Målgrupp:

Ledningsgrupp, Sälj, Ledare, Projektledare, Medarbetare

Vanliga upplägg:

Tre steg för att förändra din hjärna: bli medveten, agera och träna
Klar kommunikation som når fram i bruset
Ta ansvar för din kommunikation. Träna!
Lär känna ditt beteende genom DISCover

Innefattar program som:

- Personlig Lyssnarprofil 
Det finns fem nivåer av lyssnande. Lyssnar du för att förstå eller för att svara?
[material på engelska]


- Presentationsteknik med genomslagskraft,
Individuell Coaching eller 1-2 dags utbildning
Chefer ska ju bara kunna tala inför grupp förväntas det. Men så lätt är det faktiskt inte. Vi bedöms på vårt kroppsspråk och röst mer än våra ord. Hela 93% är vårt kroppsspråk och röstläget. Endast 7% våra ord. Många av våra förberedelser läggs på texter och ord. 
Genom att få personlig coaching och träning av en erfaren tränare som utbildad flera chefer så kommer du kunna framföra ett budskap med trovärdighet och självsäkerhet. En bra presentation handlar inte bara om vad som sägs, utan hur det sägs. Ditt kroppsspråk och din röst är viktiga delar för att ditt budskap ska nå fram. Innehållet i denna personliga utbildning omfattar även mental förberedelse inför en presentation, hur det påverkar dig och effekten det har på själva presentationen.
Du kommer arbeta med kroppsspråk, improvisation och status, storytelling och hur man får ”peaks” i ett framträdande. Vikten av närvaro. DBU (din bästa utgåva), Rösträning. Mellan varje pass får du uppgifter som följs upp och övas på.

Välj på 5 eller 10 timmars paket.


- Kundprofil
 
Bli bättre på att förstå din kund och deras behov.


- Feedback-profil 
Feedback och samspel med andra människor


Alla dessa steg kan köpas fristående eller som en serie, beroende på era behov.

foretagscoach-Team.jpg

Teamträning

Att arbeta i ett team när allt flyter på och alla medlemmar bidrar kan vara fantastiskt och oerhört värdeskapande. Men är det alltid så? Ett starkt team bygger inte sig självt och ibland behöver man extra draghjälp för att lösa upp knutar eller ta sig upp till nästa nivå.
I vår repertoar finns många kraftfulla analsyverktyg som hjälper er att se utmaningarna där de faktiskt är och ger er verktygen för att arbeta lösa dem.


Målgrupp:
Teamledare, Ledare, Grupper och Avdelningar som vill stärka sitt samarbete och höja sina resultat.

Innefattar program som:

Innovations- och Teambuildingprofil
Nyttan med olika roller i ett team som jobbar med  Innovation [material på engelska]  
Utbyte för medarbetaren: 
- Insikt i egen önskad eller faktisk roll i teamarbetet
- Medvetenhet om egna styrkor och svagheter i teamarbetet
- Förståelse för andra teammedlemmars styrkor och svagheter
Utbyte för organisationen: 
- Effektivare team
- Gemensamt språk
- Bättre användning av organisationens resurser.


Rollanalys
Få en klar bild över förväntningar och roller i er organisation [Finns ett blad att skriva av texten]  
Vinning för medarbetaren: 
- Medvetenhet om egna förväntningar om hur en given roll bäst bidrar till ett teams arbete och effektivitet. 
 - Insikt i de olika teamrollerna som ska tillvaratas så att ett team fungerar mest effektivt.
Vinning för organisationen: 
- Större möjlighet att få rätt person på rätt plats
- Förbättrad användning av medarbetarnas resurser
- Effektivare team

     
Medarbetarprofil
Bli bättre på att förstå varje enskild medarbetare. Inrikta din ledarstil till situationen.
Kan vara ett 2-dagarsprogram där dag ett är en DISC-profilering och dag två innefattar personliga samtal utifrån analysen och kombineras med coachning.


Everything DISC
Innefattas av två delar: 
A) Arbetsplatsprofil  
B) Work of Leaders - Vision, Uppslutning och Genomförande. 


Alla dessa steg kan köpas fristående eller som en serie, beroende på era behov.

stresshantering_Foretagscoach.jpg

Positiv stresshantering

Detta seminarium är en praktisk utvärdering av stress och verktygen att hantera den. Är den stress du upplever skadlig och i så fall, hur kan du hantera den? En enkel definition av stress är personens egen bedömning av förhållandet mellan krav och resurser. 


Målgrupp:
Till exempel Ledningsgrupper, HR-avdelningar, Ledare, Säljare, Egenföretagare och Medarbetare i roller som projektledare, koordinator med mera.

Översikt av dagen

  1. Vad är stress?

  2. Arbetsnarkomani

  3. Stresshantering

  4. Färdigheter att hantera problemlösning, (fyrahanterings resurser)

  5. Överbevisning -hur arbetar vi med att skapa klarhet och förtydligande? 

Vi kommer att göra 2 stressprofiler under dagen.

Har du reflekterat över de mer övergripande konsekvenserna av skadlig stress?

•       Stress orsakar en miljon frånvarodagar om året i Sverige
•       3 000 förtidspensioneringar årligen
•       30 000 sjukhusvistelser årligen
•       500 000 besök hos allmänläkare årligen
•       I Sverige kostar det samhället ca 3 miljarder (2010) i sjukersättning och aktivitetsstöd.
•       Stress i Sverige är den vanligaste orsaken till sjukskrivning
•       Det är särskilt åldersgruppen 25-44 år som drabbas av stress.

 En enkel definition av stress är som nämnts personens egen bedömning avförhållandet mellan krav och resurserna att tillgodose dessa. Ett sätt att beskriva stress är formeln Stress = Krav > Resurser, det vill säga när kraven är större än resurserna.

Detta seminarium hjälper er att på ett mycket praktiskt sätt identifiera stressområden i organisationen och ger er verktygen att hantera dem för att minska risken att stressen växer sig större och får ekonomiska och hälsorelaterade konsekvenser.

Seminariet kan anpassas efter ett endags- eller ett två-dagars-upplägg.

Personlig_effektivitet.jpg

Personlig effektivitet

Skapa goda vanor och få nya verktyg. Det är möjligt att arbeta smartare och minska stressen.
Har du svårt att få tiden att räcka till? Når du inte upp till målen trots enorma ansträngningar? Genom att se över din personliga effektivitet så hjälper vi dig att arbeta smartare och öka din genomslagskraft. Programmet innefattar en mängd olika verktyg som kan köpas fristående eller i kombination utifrån dina behov. 

Kontakta oss idag, så lyssnar vi gärna på dig om din situation och stämmer av vilka inriktningar som skulle passa dig bäst. 


Målgrupp:
Till exempel Ledningsgrupper, Ledare, Säljare, Egenföretagare och Medarbetare i roller som projektledare, koordinator med mera.

Innefattar program som:

Arbeta smartare - Personlig effektivitet
Att gå från tanke till handling. Lär dig metoder för en realistisk tidsplanering, att skapa effektiva arbetssätt och strukturera uppgifter och information så att det underlättar ditt arbete. 
Seminarium eller 1-2 dagars utbildning.

Personlig effektivitetsprofil
Låt dig inspireras inom 12 olika områden för att öka din effektivitet. Var ligger dina styrkor och hur kan du öka de övriga?Inställning, Målsättning, Prioritering, Analys, Planering, Tidsplanering, Avbrott, Möten, Informationshantering, Delegering, Uppskjutande, Gruppeffektivitet. 

Ledarskapets Dimensioner 2.0
Ett av Sveriges mest strukturerade Ledarskapsprogram där du under åtta månader coachas fram till en garanterad utveckling. Version 1.0 av Ledarskapets Dimensioner har uppskattats av över 5000 chefer och ledare på olika nivåer och i många olika branscher. Nu lanseras version 2.0.

Strength Finder
Lär känna dina fem styrkor genom denna Strength Finder-Profil.

Småföretagarcoaching
Vi hjälper dig att genomlysa din verksamhet utifrån dina mål.

Personlig coaching
Patrik är en uppskattad föreläsare och tränare inom ämnet "Arbeta smartare – personlig effektivitet". Boka individuell coachning för att arbeta smartare.
Live, skype eller telefon - 2 x 60 min, 3 x 45 min eller 4 x 30 min.

Alla dessa steg kan köpas fristående eller som en serie, beroende på dina och era behov.

helloquence-61189-unsplash.jpg

Projektledning med genomslagskraft

Vad är Projektledning? Det är att styra och samordna uppgifter, människoroch resurser genom ett projektförlopp så att målet nås:  inom de givna ekonomiska ramarna i tid med önskad kvalitet och med nöjda projektdeltagare.


Målgrupp:
Till exempel Ledningsgrupper, HR-avdelningar, Ledare, Säljare, Egenföretagare och Medarbetare i roller som projektledare, koordinator med mera.

INNEFATTAR PROGRAM SOM:

Projektledning med genomslagskraft, 1-4 dagar 
Under tre intensiva kursdagar får du all den kunskap du behöver för att komma igång med professionellt projektledningsarbete. Ett tydligt mervärde med denna kurs är att du som kursdeltagare får insikter i och förståelse för ditt eget och andras beteenden, vilket är grunden för att skapa verkliga synergier mellan individ, grupp och gemensamma mål.


En projektledares träningsprogram
För att bli ännu bättre, tydligare och mer kommunikativ.
2+2+2 timmars paket med arbetsuppgifter att göra mellan varje individuellt coachningstillfälle.
Du får träning i hur du leder dig själv och får projektet att: Följer regler,  Styr tid,  Säkrar uppgifter, Styr resurser, Säkrar ”arbetsrum”, Säkrar ”gränser”, Styr uppgiftsfördelningen, Säkrar lönsamhet, Sätter mål och Utvärderar konsekvenser.

Arbeta smartare - Personlig effektivitet - Seminarium eller 1-2 dagars utbildning
Att gå från tanke till handling. Lär dig metoder för en realistisk tidsplanering, att skapa effektiva arbetssätt och strukturera uppgifter och information så att det underlättar ditt arbete. 

Personlig effektivitetsprofil
Låt dig inspireras inom 12 olika områden för att öka din effektivitet. Var ligger dina styrkor och hur kan du öka din kompetens inom de övriga? Inställning, Målsättning, Prioritering, Analys, Planering, Tidsplanering, Avbrott, Möten, Informationshantering, Delegering, Uppskjutande och Gruppeffektivitet. 


Alla dessa steg kan köpas fristående eller som en serie, beroende på era behov.