Coaching - ett effektivt sätt att nå företagets mål

 
rawpixel-760028-unsplash.jpg
 

Det är ofta ensamt att vara företagsledare eller chef. En komplex omvärld ökar behovet av stöd och externt bollplank. Det är då det är dags att skaffa en professionell företagscoach.

Det är din personliga utveckling och din insikt, som avgör hur motiverad du, dina chefer och dina medarbetare är. Många anser att vi i de flesta utbildningssatsningar bara berört toppen på isberget av ledarskapsbehoven.

- Trenden och mognaden på marknaden är tydlig. Företag vill i dag ta del av den stora delen av ledarskapets utmaningar som ligger under vattenytan på isberget. Många är ensamvargar och känner sig otillfredsställda. De kanske vill få sina företag att växa och själva växa med företaget. Problemet är bara att det saknas en struktur i det arbetet.

Skillnaden mellan mentoring, rådgivning och coaching

  • Mentoring är överföring av kunskap (du får tips och förklaringar kring ämnet, men är sen ensam om din process).

  • Rådgivning är rekommendationer (du får vägledning, och tips men är därefter ensam med din process). 

  • Coaching är processledning i tankarna, vilken är svår att få till själv eftersom du har ditt interna perspektiv av tankar. För att få till coachning behövs ett externt perspektiv på dina tankar.

– Coaching är en pågående relation, som tar sikte på att företagsledaren vidtar åtgärder för att förverkliga sina visioner, mål och önskningar. Det är en process av frågor och personlig upptäckt, som ökar chefernas medvetenhet och ansvar. Processen ger cheferna struktur, support och feedback.

Coachingen hjälper till att både definiera och uppnå professionella och personliga mål snabbare och lättare. I dag efterfrågas ofta en mer skräddarsydd och situationsanpassad utbildning för utveckling hos ledare. Utvecklingen måste vara tidsoptimerad och ekonomiskt fördelaktig och kunna visa på resultat.

Mål och effekter

Målet med coachingen kan till exempel vara att utveckla sitt ledarskap och få medarbetare att växa, lösa konflikter och bli mer framgångsrik i affärer. Med coaching går du rakt in på chefsrollens och dina personliga utmaningar. Det kan ske genom att du frågar dig själv vilka dina drivkrafter är eller hur du hittar ny motivation.

Några andra frågor som ofta berörs i processen kan vara:

  • Kan du öka din förståelse av ditt och andras beteenden för att nå fram?

  • Vad är det som slukar energi från dig som chef?

  • Hur kan vi hitta nya målbilder som ger ny kraft?

  • Hur jobbar vi med feedback och återkoppling?

Ofta glömmer man bort att prioritera sin egen utveckling och att sätta lämpliga karriärmål för sig själv. Men väl förankrade egna mål kan driva på både tillväxt och anställda. Problem kommer vi ändå alltid att ställas inför. Vi behöver bara verktyg för att övervinna dem. Det är då vi växer som människor.

Vi arbetar alltid utefter en konkret handlingsplan med ett tydligt gemensamt satt mål. Den som coachas måste förstås ha ett intresse samt en vilja av att utvecklas och nå sina mål. Ett delmål är ofta att låta sig inspireras, inte förtvivlas, av all den valfrihet vi har idag. I framtiden kommer det att ställas ännu större krav på att individen ska vara självförsörjande. Vi tvingas bli mer entreprenörsinriktade även vad det gäller vårt personliga varumärke, ”Den egna individen AB”.

 

Vad är rätt steg vidare för dig?

För att kunna hjälpa dig vidare vill vi gärna höra mer om din situation och vilka utmaningar du står inför. Kontakta oss per telefon eller boka en 30 minuters kostnadsfri coaching här.

 
 

“Av Patrik fick vi coaching och hjälp som var avgörande ”

Daniel Cummings |  Sänghuset Elgen

matthew-sleeper-124918-unsplash.jpg