foretagscoach-Team.jpg

Teamträning

Att arbeta i ett team när allt flyter på och alla medlemmar bidrar kan vara fantastiskt och oerhört värdeskapande. Men är det alltid så? Ett starkt team bygger inte sig självt och ibland behöver man extra draghjälp för att lösa upp knutar eller ta sig upp till nästa nivå.
I vår repertoar finns många kraftfulla analsyverktyg som hjälper er att se utmaningarna där de faktiskt är och ger er verktygen för att arbeta lösa dem.


Målgrupp:
Teamledare, Ledare, Grupper och Avdelningar som vill stärka sitt samarbete och höja sina resultat.

Innefattar program som:

Innovations- och Teambuildingprofil
Nyttan med olika roller i ett team som jobbar med  Innovation [material på engelska]  
Utbyte för medarbetaren: 
- Insikt i egen önskad eller faktisk roll i teamarbetet
- Medvetenhet om egna styrkor och svagheter i teamarbetet
- Förståelse för andra teammedlemmars styrkor och svagheter
Utbyte för organisationen: 
- Effektivare team
- Gemensamt språk
- Bättre användning av organisationens resurser.


Rollanalys
Få en klar bild över förväntningar och roller i er organisation [Finns ett blad att skriva av texten]  
Vinning för medarbetaren: 
- Medvetenhet om egna förväntningar om hur en given roll bäst bidrar till ett teams arbete och effektivitet. 
 - Insikt i de olika teamrollerna som ska tillvaratas så att ett team fungerar mest effektivt.
Vinning för organisationen: 
- Större möjlighet att få rätt person på rätt plats
- Förbättrad användning av medarbetarnas resurser
- Effektivare team

     
Medarbetarprofil
Bli bättre på att förstå varje enskild medarbetare. Inrikta din ledarstil till situationen.
Kan vara ett 2-dagarsprogram där dag ett är en DISC-profilering och dag två innefattar personliga samtal utifrån analysen och kombineras med coachning.


Everything DISC
Innefattas av två delar: 
A) Arbetsplatsprofil  
B) Work of Leaders - Vision, Uppslutning och Genomförande. 


Alla dessa steg kan köpas fristående eller som en serie, beroende på era behov.