Reflektionsfrågor

reflektionsfragor.jpg

Det är inte alltid att man som ledare tar sig tiden…

…för att reflektera över sin verksamhet eller sin egen utveckling i sitt ledarskap. Många gånger fastnar man i den dagliga driften och i alla måsten. Det blir bara så.

För att säkra att man själv har kontrollen på tillvaron och inte låter inkommande mail eller andra omständigheter bli ens uppdragsgivare så bör man ta tillbaka taktpinnen och sätta av tid för just reflektion och konkret planläggning för framtiden. När tog du dig tid för det sist? 

Vi ger dig här möjligheten att bryta dina tankebanor för ett ögonblick och istället reflektera kring dessa frågor. Därefter erbjuder vi ett kortare kostnadsfritt samtal utifrån dina svar för att visa hur coachning fungerar och för att se om det skulle vara en bra lösning för dig i din situation.

Sätt av en kort stund, samla tankarna och besvara frågorna.
Vi hör av oss när vi ser att svaren kommit in.


1. Alla ledare brottas med frågor av olika slag. Att äga ansvaret och vara problemlösare är en del av rollen. Vilka områden är det som oftast orsakar oro eller ligger på topp i dina tankar? *
Namn *
Namn