helloquence-61189-unsplash.jpg

Projektledning med genomslagskraft

Vad är Projektledning? Det är att styra och samordna uppgifter, människoroch resurser genom ett projektförlopp så att målet nås:  inom de givna ekonomiska ramarna i tid med önskad kvalitet och med nöjda projektdeltagare.


Målgrupp:
Till exempel Ledningsgrupper, HR-avdelningar, Ledare, Säljare, Egenföretagare och Medarbetare i roller som projektledare, koordinator med mera.

INNEFATTAR PROGRAM SOM:

Projektledning med genomslagskraft, 1-4 dagar 
Under tre intensiva kursdagar får du all den kunskap du behöver för att komma igång med professionellt projektledningsarbete. Ett tydligt mervärde med denna kurs är att du som kursdeltagare får insikter i och förståelse för ditt eget och andras beteenden, vilket är grunden för att skapa verkliga synergier mellan individ, grupp och gemensamma mål.


En projektledares träningsprogram
För att bli ännu bättre, tydligare och mer kommunikativ.
2+2+2 timmars paket med arbetsuppgifter att göra mellan varje individuellt coachningstillfälle.
Du får träning i hur du leder dig själv och får projektet att: Följer regler,  Styr tid,  Säkrar uppgifter, Styr resurser, Säkrar ”arbetsrum”, Säkrar ”gränser”, Styr uppgiftsfördelningen, Säkrar lönsamhet, Sätter mål och Utvärderar konsekvenser.

Arbeta smartare - Personlig effektivitet - Seminarium eller 1-2 dagars utbildning
Att gå från tanke till handling. Lär dig metoder för en realistisk tidsplanering, att skapa effektiva arbetssätt och strukturera uppgifter och information så att det underlättar ditt arbete. 

Personlig effektivitetsprofil
Låt dig inspireras inom 12 olika områden för att öka din effektivitet. Var ligger dina styrkor och hur kan du öka din kompetens inom de övriga? Inställning, Målsättning, Prioritering, Analys, Planering, Tidsplanering, Avbrott, Möten, Informationshantering, Delegering, Uppskjutande och Gruppeffektivitet. 


Alla dessa steg kan köpas fristående eller som en serie, beroende på era behov.