stresshantering_Foretagscoach.jpg

Positiv stresshantering

Detta seminarium är en praktisk utvärdering av stress och verktygen att hantera den. Är den stress du upplever skadlig och i så fall, hur kan du hantera den? En enkel definition av stress är personens egen bedömning av förhållandet mellan krav och resurser. 


Målgrupp:
Till exempel Ledningsgrupper, HR-avdelningar, Ledare, Säljare, Egenföretagare och Medarbetare i roller som projektledare, koordinator med mera.

Översikt av dagen

  1. Vad är stress?

  2. Arbetsnarkomani

  3. Stresshantering

  4. Färdigheter att hantera problemlösning, (fyrahanterings resurser)

  5. Överbevisning -hur arbetar vi med att skapa klarhet och förtydligande? 

Vi kommer att göra 2 stressprofiler under dagen.

Har du reflekterat över de mer övergripande konsekvenserna av skadlig stress?

•       Stress orsakar en miljon frånvarodagar om året i Sverige
•       3 000 förtidspensioneringar årligen
•       30 000 sjukhusvistelser årligen
•       500 000 besök hos allmänläkare årligen
•       I Sverige kostar det samhället ca 3 miljarder (2010) i sjukersättning och aktivitetsstöd.
•       Stress i Sverige är den vanligaste orsaken till sjukskrivning
•       Det är särskilt åldersgruppen 25-44 år som drabbas av stress.

 En enkel definition av stress är som nämnts personens egen bedömning avförhållandet mellan krav och resurserna att tillgodose dessa. Ett sätt att beskriva stress är formeln Stress = Krav > Resurser, det vill säga när kraven är större än resurserna.

Detta seminarium hjälper er att på ett mycket praktiskt sätt identifiera stressområden i organisationen och ger er verktygen att hantera dem för att minska risken att stressen växer sig större och får ekonomiska och hälsorelaterade konsekvenser.

Seminariet kan anpassas efter ett endags- eller ett två-dagars-upplägg.