Personlig_effektivitet.jpg

Personlig effektivitet

Skapa goda vanor och få nya verktyg. Det är möjligt att arbeta smartare och minska stressen.
Har du svårt att få tiden att räcka till? Når du inte upp till målen trots enorma ansträngningar? Genom att se över din personliga effektivitet så hjälper vi dig att arbeta smartare och öka din genomslagskraft. Programmet innefattar en mängd olika verktyg som kan köpas fristående eller i kombination utifrån dina behov. 

Kontakta oss idag, så lyssnar vi gärna på dig om din situation och stämmer av vilka inriktningar som skulle passa dig bäst. 


Målgrupp:
Till exempel Ledningsgrupper, Ledare, Säljare, Egenföretagare och Medarbetare i roller som projektledare, koordinator med mera.

Innefattar program som:

Arbeta smartare - Personlig effektivitet
Att gå från tanke till handling. Lär dig metoder för en realistisk tidsplanering, att skapa effektiva arbetssätt och strukturera uppgifter och information så att det underlättar ditt arbete. 
Seminarium eller 1-2 dagars utbildning.

Personlig effektivitetsprofil
Låt dig inspireras inom 12 olika områden för att öka din effektivitet. Var ligger dina styrkor och hur kan du öka de övriga?Inställning, Målsättning, Prioritering, Analys, Planering, Tidsplanering, Avbrott, Möten, Informationshantering, Delegering, Uppskjutande, Gruppeffektivitet. 

Ledarskapets Dimensioner 2.0
Ett av Sveriges mest strukturerade Ledarskapsprogram där du under åtta månader coachas fram till en garanterad utveckling. Version 1.0 av Ledarskapets Dimensioner har uppskattats av över 5000 chefer och ledare på olika nivåer och i många olika branscher. Nu lanseras version 2.0.

Strength Finder
Lär känna dina fem styrkor genom denna Strength Finder-Profil.

Småföretagarcoaching
Vi hjälper dig att genomlysa din verksamhet utifrån dina mål.

Personlig coaching
Patrik är en uppskattad föreläsare och tränare inom ämnet "Arbeta smartare – personlig effektivitet". Boka individuell coachning för att arbeta smartare.
Live, skype eller telefon - 2 x 60 min, 3 x 45 min eller 4 x 30 min.

Alla dessa steg kan köpas fristående eller som en serie, beroende på dina och era behov.