Ledarskapskompassen

 
 
bryan-minear-325881-unsplash_Small.jpg

Så fungerar kompassen

Många inbillar sig att GPS:en och navigationsplottern har ersatt kompassen. Helt fel! Ingen erfaren navigatör vill vara utan papperssjökort, kompass, kurslinjal och passare. Gör det till en rutin att före passage av en fjärd gå in i kortet, ta ut kursen och sen använda kompassriktningen vid överfarten. Det ger säkerhet och överblick. Inom ledarskap är det på samma sätt. Man behöver både gammalt och nytt.

Genom erfarenheten från de 500 företag vi fått lotsa och över 1000 chefer och ledare som vi coachat i att läsa “företagssjökort” och “ledarskapskompasser” har vi med glädje sett att de kommit på rätt kurs och nått de mål man satt upp.

Vi har tagit fram två program, eller “kompasser”, baserade på behoven vi sett hos dessa företag och ledare. Ett för dig i ditt ledarskap och ett för ditt företag.

Ledarskapskompassen

ett material som är väl beprövat och som kommer i tre delar. 

Första delen handlar om Insikten om dig själv; det vill säga ditt beteende, dina drivkrafter, åtta områden i liv och ledarskap och ditt motivationsspråk.

Andra delen i Ledarskapskompassen tar upp Hur du leder dig själv. Här tittar vi på dina vanor, din kommunikation, dina styrkor och utmaningar, din roll, ditt ansvar och mandat, dina rutiner, vad du behöver stärka när du gjort insiktsdelen och hur du kan stärka den del av insikt du ska börja med. Vad behöver du sluta med och vad ska delegeras? Utifrån detta ser vi över två av dina utmaningar som du bär med dig vid varje pass, oavsett om vi möts eller samtalar på skype eller telefon.

Tredje delen handlar om Hur du leder andra; ditt team, företag, kunder och samspelet i din viktiga roll med dina nyckelpersoner och alla dina medarbetare. Hur du kan träna dina kommunikationsmuskler och dina beslutsfattarmuskler. Här finns en hel verktygslåda av verktyg att använda. Vi tar dig från tanke till handling. 

Dessa tre delar har vi samlat i ett paket; LEDARSKAPSKOMPASSEN där du kan välja på olika långt stöd och coaching. 

Du kan välja på följande upplägg av Ledarskapskompassen:

Paket på 10 timmar, 12 timmar, 15 timmar, 20 timmar, 25 timmar, 30 timmar eller ett årsabonnemang (10 månader).

 

Företagskompassen 

När kompassen är trasig vad händer då med ett företag? När något saknas eller fungerar dåligt, vad får det för konsekvenser? Hur hanterar man nyckelmedarbetare och personalfrågor. Vad innebär kundvård egentligen?


I Företagskompassen startar vi oftast med en workshop tillsammans under 2-5 timmar där vi får en överblick över ert företag, ledarskap och helheten med alla dess styrkor och utmaningar. Utifrån detta fokuserar vi sedan på olika områden i ert företag / organisation där ni vill utvecklas eller ta nya steg. Ni kan själva välja vilka delar som är relevanta för er.

Nedan ser du olika aktuella områden du kan välja som kan vara behov:

• Etablera eller uppdatera affärsplanen 13 områden
• Teambuilding och personal
• Marknad och konkurrent analys
• Upprättande av Personalhandbok 
• Workshop
• Stärka säljträning
• Konkret Styrelsearbete
• Värdegrund och företagskultur frågor
• Förändringsledning och arbete
• Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap
• NMI - Nöjd medarbetar index
• NKI - Nöjd kund index