iStock-943963064.jpg

Företagscoachning

Det är lätt att få tunnelseende i allt som behöver göras i det egna bolaget och inte helt sällan upplever man att det kärvar eller att man kör fast. Att anlita en coach för en specifik utmaning är ett mycket kostnadseffektivt sätt att få nya ögon på situationen.
Företagscoachning ligger, som namnet anger, i vårt DNA och vi låter gärna våra kompetenser och mångåriga erfarenhet komma er till del.

Anlita oss när krokiga vägar behöver rätas ut i verksamheten, för att ta fram personalhandböcker eller i rollen som ett advisory board?

Vi tar gärna ett första samtal där vi kan titta på möjligheterna och behoven tillsammans.


Målgrupp:
Till exempel Styrelser, Ledningsgrupper, HR-avdelningar, Entreprenörer och Egenföretagare.

Kan beröra frågeställningar som

VD-rollens utformning

Styrelsefrågor

Affärs- och Verksamhetsutveckling

Företagskompassen

När kompassen är trasig vad händer då med ett företag? När något saknas eller fungerar dåligt, vad får det för konsekvens? Hur får man till det med nyckelmedarbetare och personalfrågor. Vad innebär kundvård egentligen?


I Företagskompassen startar vi oftast med en workshop tillsammans under 2-5 timmar där vi får en överblick över ert företag, ledarskap och helheten med alla dess styrkor och utmaningar. Utifrån detta fokuserar vi sedan på olika områden i ert företag / organisation där ni vill utvecklas eller ta nya steg. Ni kan själva välja vilka delar som är relevanta för er.

Nedan ser du olika aktuella områden du kan välja som kan vara behov:

• Etablera eller uppdatera affärsplanen 13 områden
• Teambuilding och personal
• Marknad och konkurrent analys
• Upprättande av Personalhandbok 
• Workshop
• Stärka säljträning
• Konkret Styrelsearbete
• Värdegrund och företagskultur frågor
• Förändringsledning och arbete
• Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap
• NMI - Nöjd medarbetar index
• NKI - Nöjd kund index